Māori Sports

Maori Resources – Tagged "Te Reo" – Page 2

Aroha ki te tangata, ahakoa ko wai te tangata Love people, in spite of who they…

Aroha ki te tangata, ahakoa ko wai te tangata Love people, in spite of who they…

Some ways to use whakataukii in the classroom

Some ways to use whakataukii in the classroom

Pinterest
Search