Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar 2014: What A Difference A Day Makes

Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar What A Difference A Day Makes

37429 37 429 eisteddfod genedlaethol

37429 37 429 eisteddfod genedlaethol

Wyn Williams is fundraising for Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Magic Roundabout: fabulous narration by Eric Thompson, and subversive translation from the original French. Ermintrude, dear heart, was as camp as you like, and Brian and Dougal were an ironic double act. Classic two-level writing for adults and children.

Coron Eisteddfod Genedlaethol CFFI Cymru 2017

Coron Eisteddfod Genedlaethol CFFI Cymru 2017

Aelwyd Penllys Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015

Aelwyd Penllys Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015

[Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Brynaman 1963]

[Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Brynaman 1963]

Merch o Frynmawr ym Mlaenau Gwent sydd wedi cipio gwobr Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Dywed y beirniaid – Angharad Mair, Sandra De Pol ac Elwyn Hughes – fod Hannah Roberts yn “llwyr deilyngu’r wobr am ei chyfraniad i’w chymuned.” Mae Hannah Roberts yn gweithio i Fenter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy, a dywedodd ei bod am geisio “normaleiddio’r iaith yn yr ardal, a dangos ein bod ni yma.” Dod at yr iaith ‘drwy ddamwain’ Esboniodd wrth golwg360 nad oes neb o’i…

Hannah Roberts – Dysgwr y Flwyddyn 2016

Byddwn yn lansio casgliad newydd i ddynion yn Eisteddfod Genedlaethol, Dinbych 2013

Byddwn yn lansio casgliad newydd i ddynion yn Eisteddfod Genedlaethol, Dinbych 2013

[Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Dolgellau 1960]

[Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Dolgellau 1960]

Prosiect Clocsio Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg - YouTube

Prosiect Clocsio Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg - YouTube

Arfau Caru - Love Weapons  haearn gyr, pob un yn tua 9'' o hyd. 1997 Eisteddfod Genedlaethol Y Bala enillydd cydradd gyntaf Y Campwaith Crefft.  Forged Iron each aprox 9'' long.  Equal Winner of the Craft Masterpiece at the National Eisteddfod of Wales in Y Bala 1997.

Arfau Caru - Love Weapons haearn gyr, pob un yn tua o hyd. 1997 Eisteddfod Genedlaethol Y Bala enillydd cydradd gyntaf Y Campwaith Crefft. Forged Iron each aprox long. Equal Winner of the Craft Masterpiece at the National Eisteddfod of Wales in Y Bala

Yr Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi enwau pum dysgwr sydd ar restr fer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2016.

Cyhoeddi rhestr fer Dysgwr y Flwyddyn

Yr Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi enwau pum dysgwr sydd ar restr fer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar!

Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar!

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2068 - Miriam Elin Jones http://www.yneuadd.com/bendramwsogl/

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2068 - Miriam Elin Jones http://www.yneuadd.com/bendramwsogl/

Yn y flwyddyn gyntaf o sefydlu aelwyd yr Urdd yn y coleg, sicrhaodd myfyrwyr Coleg Ceredigion wobrau cyntaf mewn nifer o gystadlaethau yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerffili. Trwy...  read more

In the first year of establishing a college Urdd aelwyd, Coleg Ceredigion students secured first prizes in a number of competitions at the recent Urdd National Eisteddfod in Caerphilly.

Steddfod Genedlaethol Meifod - Gigs Cymdeithas yn y COBRA | Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Steddfod Genedlaethol Meifod - Gigs Cymdeithas yn y COBRA

Pinterest
Search