ใบงานที่ 2 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โดยโปรแกรม Photoshop

ใบงานที่ 2 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โดยโปรแกรม Photoshop

ก้นหอย

ก้นหอย

ก้นหอย

ก้นหอย

กฏ 3 ส่วน

กฏ 3 ส่วน

ภาพสัดส่วน

ภาพสัดส่วน

ภาพระดับสายตา

ภาพระดับสายตา

ภาพมุมสูง

ภาพมุมสูง

ภาพมุมต่ำ

ภาพมุมต่ำ

Pinterest
Search