Explore these ideas and more!

Trồng dưa được dưa có thể gọi là Thành Công trong Thành Công ! Trồng Đậu được Dưa có thể gọi là Thành Công trong Thất Bại ! Trong mọi sự mọi việc đều có thể Tìm Ra Khả Năng Tốt Nhất ... nên học cách "Tử Địa Tầm Sinh" ...

Trồng dưa được dưa có thể gọi là Thành Công trong Thành Công ! Trồng Đậu được Dưa có thể gọi là Thành Công trong Thất Bại ! Trong mọi sự mọi việc đều có thể Tìm Ra Khả Năng Tốt Nhất ... nên học cách "Tử Địa Tầm Sinh" ...

Từng qua mới biết ! Có được không dễ ! Sau này lại thấy buông ra càng khó lắm !

Từng qua mới biết ! Có được không dễ ! Sau này lại thấy buông ra càng khó lắm !

Nghĩ không được ... Không cần nghĩ ... Muốn không được ... Không cần muốn ... Đã khó rồi ... Hà tất !?

Nghĩ không được ... Không cần nghĩ ... Muốn không được ... Không cần muốn ... Đã khó rồi ... Hà tất !?

Trời Rất Xanh và Đường Rất Rộng !

In this very day, I am thankful because I have a God whose image is love. A God whose wrath is still love. A God who is withholding nothing. nature A God who is not discriminating. A God who has zero-tolerance of sin

Trời mưa tuy lớn cũng không làm tươi cây cỏ không rễ ... Phật Pháp tuy rộng lớn thâm sâu cũng khó độ Người Vô Duyên ... Nam Mô Nhất Tâm Bái Tạ Tế Công Hoạt Phật !!!

Trời mưa tuy lớn cũng không làm tươi cây cỏ không rễ ... Phật Pháp tuy rộng lớn thâm sâu cũng khó độ Người Vô Duyên ... Nam Mô Nhất Tâm Bái Tạ Tế Công Hoạt Phật !!!

Hạnh Phúc không mà cái Đích ngắm nhìn ... Là bước chân bền bỉ đi về phía ấy ... Hờ hờ hờ ...

Hạnh Phúc không mà cái Đích ngắm nhìn ... Là bước chân bền bỉ đi về phía ấy ... Hờ hờ hờ ...

Thế Nhân thường Mơ Cõi Thần Tiên ... Như ở nhân gian có được người hiểu mình ... yêu thương mình ... nắm tay bình thản đi qua gian khó ... tới chỗ huy hoàng ... Thế Gian này đâu khác Cảnh Bồng Lai ! Huề Thủ Độ Nan Quan ! hờ hờ hờ ...

Thế Nhân thường Mơ Cõi Thần Tiên ... Như ở nhân gian có được người hiểu mình ... yêu thương mình ... nắm tay bình thản đi qua gian khó ... tới chỗ huy hoàng ... Thế Gian này đâu khác Cảnh Bồng Lai ! Huề Thủ Độ Nan Quan ! hờ hờ hờ ...

Phật Định Tới Tam Muội có thể thấu suốt Quá Khứ ! Hiện Tại ! Vị Lai ! Người ta chịu khó Tu Tập Sám Hôi - Thiền Định cũng có thể nhìn được sự việc Tương Lai vài tháng ... ! Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát !!!

Phật Định Tới Tam Muội có thể thấu suốt Quá Khứ ! Hiện Tại ! Vị Lai ! Người ta chịu khó Tu Tập Sám Hôi - Thiền Định cũng có thể nhìn được sự việc Tương Lai vài tháng ... ! Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát !!!

Nhân Sinh Ngũ Phúc ! (Năm Phúc Đời Người) Cầu phúc ... Tích phúc ... Hưởng phúc ... Chúc phúc ... Hạnh phúc ... Chỉ cần bốn mùa An Khang ... Tức là Trời ban cho Phúc ... - Hải Đào Pháp Sư -

Nhân Sinh Ngũ Phúc ! (Năm Phúc Đời Người) Cầu phúc ... Tích phúc ... Hưởng phúc ... Chúc phúc ... Hạnh phúc ... Chỉ cần bốn mùa An Khang ... Tức là Trời ban cho Phúc ... - Hải Đào Pháp Sư -

Khoan dung tha thứ không chỉ là Từ Bi mà còn là Tu Dưỡng...Bản lĩnh thành công không chỉ là Tu Dưỡng mà còn là Từ Bi...."Phúc Tuệ Viên Mãn" - Thư pháp do Kamapa 17 viết !

Khoan dung tha thứ không chỉ là Từ Bi mà còn là Tu Dưỡng...Bản lĩnh thành công không chỉ là Tu Dưỡng mà còn là Từ Bi...."Phúc Tuệ Viên Mãn" - Thư pháp do Kamapa 17 viết !

Người Cực Thê Lương, không là mất đi rất nhiều, mà là mãi chìm đắm trong đau thương. Người Cực Ngu Xuẩn, không là không thấy cạm bẫy trước mắt, mà là lần thứ hai bước vào cạm bẫy cũ Người Cực U Tối, không là đang giữa đêm đen, mà là trong Tâm thiếu đi ánh sáng Người Cực Hạnh Phúc, không là cuối cùng có được cái mình muốn, mà là hiểu rõ vừa đủ và cảm ơn Người Cực Vui Vẻ, không là người được tặng cho niềm vui, mà là người đem niềm vui chia sẻ cùng mọi người.

Người Cực Thê Lương, không là mất đi rất nhiều, mà là mãi chìm đắm trong đau thương. Người Cực Ngu Xuẩn, không là không thấy cạm bẫy trước mắt, mà là lần thứ hai bước vào cạm bẫy cũ Người Cực U Tối, không là đang giữa đêm đen, mà là trong Tâm thiếu đi ánh sáng Người Cực Hạnh Phúc, không là cuối cùng có được cái mình muốn, mà là hiểu rõ vừa đủ và cảm ơn Người Cực Vui Vẻ, không là người được tặng cho niềm vui, mà là người đem niềm vui chia sẻ cùng mọi người.

Cùng đường tất nghĩ đến biến đổi ... Ít ỏi tất nghĩ đến cần mẫn ! Không có núi nào cao hơn Con Người ! Không có đường nào dài hơn Bước Chân ... hờ hờ ...

Cùng đường tất nghĩ đến biến đổi ... Ít ỏi tất nghĩ đến cần mẫn ! Không có núi nào cao hơn Con Người ! Không có đường nào dài hơn Bước Chân ... hờ hờ ...

Xuân không trong trời đất ! Xuân chính trong lòng người ! Qua gió táp mưa sa ! Bạc đầu mặt lạnh băng ! Mà tâm xuân không đổi !.......Sống Yêu Thương để Mùa Xuân Vĩnh Viễn !

Xuân không trong trời đất ! Xuân chính trong lòng người ! Qua gió táp mưa sa ! Bạc đầu mặt lạnh băng ! Mà tâm xuân không đổi !.......Sống Yêu Thương để Mùa Xuân Vĩnh Viễn !

Một ngày ... Một tháng ... Một năm ... Một đời ...

Một ngày ... Một tháng ... Một năm ... Một đời ...

Ba Thói Quen Tốt Để Làm Việc: - Tổng kết Việc ngày hôm qua ... - Làm tốt Việc ngày hôm nay ... - Chuẩn bị cho Việc ngày mai ...

Ba Thói Quen Tốt Để Làm Việc: - Tổng kết Việc ngày hôm qua ... - Làm tốt Việc ngày hôm nay ... - Chuẩn bị cho Việc ngày mai ...

Dương Thế Gian Nan, nghịch Trời hại Đạo đều do Mình; Âm Ty Báo Ứng, từ xưa đến nay chưa ai thoát ! Mệnh do Mình tạo, Phúc từ Tâm sinh, Nhà như tích Thiện, tất niềm vui dư ! Đời người chẳng quá ba vạn ngày, Thành Công, Thất Bại đều thản nhiên, Thị Phi Ân Oán chẳng để Ý, mạnh khỏe vui vẻ giá trị nhất ... Hờ hờ hờ ...

Dương Thế Gian Nan, nghịch Trời hại Đạo đều do Mình; Âm Ty Báo Ứng, từ xưa đến nay chưa ai thoát ! Mệnh do Mình tạo, Phúc từ Tâm sinh, Nhà như tích Thiện, tất niềm vui dư ! Đời người chẳng quá ba vạn ngày, Thành Công, Thất Bại đều thản nhiên, Thị Phi Ân Oán chẳng để Ý, mạnh khỏe vui vẻ giá trị nhất ... Hờ hờ hờ ...

Pinterest
Search