Explore Ems and more!

Nhớ anh mập ghê ~ ❤️

Nhớ anh mập ghê ~ ❤️

Relationships Love, Relationship Quotes, Quotes For Him, Love Quotes, Romantic Quotes, Friendship Quotes, I Will, Quotes About Relationships, Frienship Quotes

Lại nó kềnh bụng đến nỗi hôm nay sợ tất cả mọi đồ ăn ^^~ #buffet #29/6/2016

Lại nó kềnh bụng đến nỗi hôm nay sợ tất cả mọi đồ ăn ^^~ #buffet #29/6/2016

Thanks for being my valentine. I love you too ❤️

Thanks for being my valentine. I love you too ❤️

I love you too !

I love you too !

Places, Lugares

<3
Hai má con đi chơi nè

Hai má con đi chơi nè

Coi cái mặt kià... Mún cắn!!! <3 :3

Coi cái mặt kià... Mún cắn!!! <3 :3

Feel so happy to be with you!

Feel so happy to be with you!

Pinterest
Search