Explore Clouds and more!

Explore related topics

Cloud 4

Cloud 4

Những điều tồi tệ bao giờ cũng làm bạn với nhau và dắt tay nhau đến cùng một lúc.  ● Nguồn:Tumblr nhadau ● Des by #Vin

Những điều tồi tệ bao giờ cũng làm bạn với nhau và dắt tay nhau đến cùng một lúc. ● Nguồn:Tumblr nhadau ● Des by #Vin

Nếu có một ngày, bạn phát hiện cảm xúc của mình chẳng thể diễn đạt thành lời, thay vào đó chỉ muốn bản thân biến mất giữa phố đêm rực rỡ ánh đèn, thì đó chính là cô đơn. ● Nguồn:“Cre: Weibo-Trans: Rainie Nguyen” ● Des by #vin

Nếu có một ngày, bạn phát hiện cảm xúc của mình chẳng thể diễn đạt thành lời, thay vào đó chỉ muốn bản thân biến mất giữa phố đêm rực rỡ ánh đèn, thì đó chính là cô đơn. ● Nguồn:“Cre: Weibo-Trans: Rainie Nguyen” ● Des by #vin

Mùa đông thật bùn ! Dậy làm bát miến cho ấm bụng cho đỡ bùn !  #hiensquotes

Mùa đông thật bùn ! Dậy làm bát miến cho ấm bụng cho đỡ bùn ! #hiensquotes

Source: Những câu nói hay trong tiểu thuyết và phim

Source: Những câu nói hay trong tiểu thuyết và phim

Korean Dramas, My Heart, Drama Movies, Drama Korea

Cảm ơn cậu đã ơ bên tôi

Cảm ơn cậu đã ơ bên tôi

Pinterest
Search