Explore Ottoman Empire, Ottomans, and more!

Kanuni Sultan Süleymanın kız kardeşi Damatçelebi Lütfi Paşanın ise eşi olan Şah Sultanın çocukluğu manisada abisi Kanuni ile birlikte geçmiştir.

Turhan Hatice Sultan, Devletlu İsmetlu Turhan Hadice Valide Sultan Aliyyetü'ş-şân Hazretleri – was one of the hasekis ( avourite concubine) of the Ottoman sultan Ibrahim I (reign and the mother of his successor, Mehmed IV (reign Hatice is prominen.

Miniaturist Levni. Saray hizmetçisi (waiter), Topkapı Palace Museum, İstanbul, Türkiye.

Miniaturist Levni. Saray hizmetçisi (waiter), Topkapı Palace Museum, İstanbul, Türkiye.

Sultan Abdulhamid I, 1774-1789, portrait from nineteenth century manuscript no 3109, Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey

Sultan Abdulhamid I, portrait from nineteenth century manuscript no Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey

Sultan Ahmed II 1691-1695, portrait from nineteenth century manuscript no 3109, Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey

Sultan Ahmed II portrait from nineteenth century manuscript no Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey

Sultan Beyazid I,  1389-1402, portrait from nineteenth century manuscript no 3109, Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey

Sultan Beyazid I, portrait from nineteenth century manuscript no Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey

Vera Effigies Turcorvm Imperatoris Ibrahim Filii, Et Sultanæ, Eiusdem Matris (1707).jpg

File:Vera Effigies Turcorvm Imperatoris Ibrahim Filii, Et Sultanæ, Eiusdem Matris

Sultan Mehmed II,  1451-1481, portrait from nineteenth century manuscript no 3109, Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey

Sultan Mehmed II, portrait from nineteenth century manuscript no Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey

Şiirleri 1996'da "Adile Sultan Dîvânı" ismiyle yayımlanmıştır.Gazel  Aşkta kanun imiş âşıklara cevr eylemek Âşık oldur kim cefâ-yı yâre sabretmek gerek  Aşk nâz ü şîve evvel gösterir âşıklara Âşık ol demde ona cânı fedâ etmek gerek  Âşıkın ancak murâdı dostunun maksûdudur Çekse de bin derd ü mihnet hep sebât etmek gerek

Şiirleri 1996'da "Adile Sultan Dîvânı" ismiyle yayımlanmıştır.Gazel Aşkta kanun imiş âşıklara cevr eylemek Âşık oldur kim cefâ-yı yâre sabretmek gerek Aşk nâz ü şîve evvel gösterir âşıklara Âşık ol demde ona cânı fedâ etmek gerek Âşıkın ancak murâdı dostunun maksûdudur Çekse de bin derd ü mihnet hep sebât etmek gerek

After Cristofano dell’ Altissimo (?), Italian School, century, Cameria daughter of the Emperor Soliman.

John Montagu, 4th Earl of Sandwich

John Montagu, Fourth Earl of Sandwich, in Turkish dress, painted by Joseph Highmore in 1740

Pinterest
Search